WelcomeKomentujte, čítajte články....

Veda

Čo je to fyzika

Publikované 15.12.2013 v 14:39 v kategórii Veda, prečítané: 209x

Fyzika je prírodnáveda, ktorá odha-ľuje a opisuje záko-nitosti fungovaniavesmíru, od malýchatómov až po obrov-ské galaxie. Celý článok ›


Čo je to chémia

Publikované 15.12.2013 v 14:36 v kategórii Veda, prečítané: 177x

Chémia je veda,ktorá sa zaoberávlastnosťami látoka skúma, ako samôžu meniť z jed-nej látky na druhú. Celý článok ›


Čo je to Biológia

Publikované 15.12.2013 v 14:33 v kategórii Veda, prečítané: 184x

Biológia je veda,ktorá skúma všet-ky formy života-ako sa organizmydržia pri živote a kde vznikli. Celý článok ›